preskoči na sadržaj

Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac

Login


 

Školski kurikulum

Priloženi dokumenti:
Kurikulum.pdf

Godišnji plan i program
Priloženi dokumenti:
Godisnji plan i program.pdf

EU projekt

Vremenik testova

Statut škole
Priloženi dokumenti:
Statut.doc

 

Izvješće o radu i poslovanju škole za školsku godinu 2015./2016.

Popis udžbenika

Popis udžbenika nalazi se u prečacu pod nazivom "Udžbenici" na vrhu stranice.

Kalendar
« Listopad 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Termini informacija

 

 

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova male vrijednosti

Financije 2014.
Tražilica
Natječaji za posao
Obavijest kandidatima prijavljenim na raspisani natječaj za pomoćnika u nastavi
Administrator / datum: 31. 8. 2018. 13:41

[OPŠIRNIJE]Natječaj - pomoćnik u nastavi
Administrator / datum: 16. 8. 2018. 15:23

Temeljem članka 107. , a u svezi članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“, br.  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. 126/12., 94/13.,152/14., 7/17. i 68/18.), MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA, Karlovac, Domobranska 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

 

1.  pomoćnika u nastavi – 1 izvršitelj/ica, na  određeno  vrijeme za nastavnu godinu 2018./2019., nepuno radno vrijeme od  18 sati tjedno.

UVJETI: minimalno  srednjoškolsko obrazovanje, SSS

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • životopis,
  • presliku svjedodžbe/diplome,
  • presliku domovnice,
  •  elektronski zapis osiguranja s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  •  uvjerenje nadležnog suda izdano u vrijeme trajanja natječaja da u trenutku podnošenja prijave na natječaj protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
  • obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka koji se nalazi na web stranici škole : http://ss-mios-ka.skole.hr/
  • dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi za kandidate koji su završili edukaciju, dok će izabrani kandidati bez edukacije biti obvezni istu završiti do  početka rada.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“, br. 121/17.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve potrebne dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.    

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Domobranska 2, 47000 Karlovac, s naznakom „za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

                                                                       Ravnateljica:

                                                                                              Snježana Erdeljac, dipl. ing.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu radnih mjesta
Administrator / datum: 2. 2. 2018. 13:23

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA, Karlovac, Domobranska 2, raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnih mjesta :

 

1. nastavnika/ce fotografije i digitalne fotografije – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno radno vrijeme – 9 sati tjedno i

2. nastavnika/ce stručnih predmeta i vježbi u obrazovnom sektoru: osobne, usluge zaštite i druge usluge (frizer) – 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme od 31 sat tjedno do povratka radnice s bolovanja.

 

             UVJETI: Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“,  br. 1/96. i 80/99.).

            Popis dokumentacije potrebne za dokazivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/2017.) objavljen je na linku Ministarstva hrvatskih branitelja pod rubrikom Dokumenti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

            Za navedeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Prijave s nazivom radnog mjesta i potrebnom dokumentacijom (životopis, preslika diplome, odnosno svjedodžbe, preslika domovnice, preslika potvrde o položenim pedagoškim kompetencijama, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci i elektronski zapis osiguranja s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a za radno mjesto pod točkom 2. i presliku potvrde o položenom majstorskom ispitu), dostaviti na adresu škole s naznakom „za natječaj“.

 

KLASA: 119-04/18-01/1

URBROJ: 2133-48-01-18-01

Karlovac, 2. veljače 2018.

 

 

Ravnateljica:

Snježana Erdeljac, dipl. ing.

 


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju